სისტემაში შესვლა შეაფასე კომპანია
ორი ნაბიჯი
ქალაქი: თბილისი
ვებ-გვერდი: https://2nabiji.ge/ge
გაზიარება
შეფასებები ხელფასები გასაუბრება
ვაკანსიები
სტატისტიკა
ფოტოები
შეაფასე კომპანია
0
კომპანიი საერთო შეფასება
0%
მეგობარს ურჩევს ამ კომპანიას
0%
შეფასებას კითხულობს დირექტორი
გასაუბრება
ინკოგნიტო - აპლიკანტი
29 მაისი, 2024
პოზიცია: ტრენინგების და განვითარების ხელმძღვანელი
ქალაქი: თბილისი
აგიყვანეს სამსახურში?
უარი ვთქვი აქ მუშაობაზე
გასაუბრების სირთულე
საშუალო სირთულის
საერთო შთაბეჭდილება
ნეგატიური
დეტალები
გასაუბრება დაიწყო დროულად. მოხდა კომპანიოსა და პოზიციის შესახებ ინფორმაციის გაზიარება. შემდეგ გამოცდილების გაზიარების პროცესში დაიწყო ინტერვიუვერის(ადამიანური რესურსების ხელმძღვანელი) მხრიდან კითხვები და საკუთარ კითხვებზე სავარაუდო პასუხების გაცემა. რეალურად ხდებოდა საუბრის შეწყვეტა და შემდეგ ისევ რეკრუტერის მხრიდან დასკვნების გაზიარება. ინტერვიუს პროცესი დაემსგავსა ლექციას. მსგავსი დამოკიდებულება აპლიკანტის მიმართ არ არის ჯანსაღი. ინტერვიუ არის პროცესი რომლის მანძილზე ორივე მხარე აფასებს და საუბრის შეწყვეტა, დასკვნების დაფიქსირება მიუთითებს რომ გუნდში ჯანსაღი დამოკიდებულებები არ არსებობს.